Van EBRO Vietnam Đại Lý Van Bướm Khí Nén Bộ Truyền Động Ebro

Đại Lý van EBRO Vietnam chuyên van bướm EBRO Armaturen, van khí nén EBRO Armaturen, bộ truyền động EBRO Armaturen, công tắc, van điều khiển áp suất, thiết bị truyền động EBRO Armaturen, vành chèn vòng đệm seal kits khớp nối ron đệm, van bướm tay quay EBRO

Đại Lý Van EBRO Armaturen Vietnam Van Bướm Bộ Truyền Động

Đại Lý van EBRO Vietnam chuyên van bướm EBRO Armaturen, van khí nén EBRO Armaturen, bộ truyền động EBRO Armaturen, công tắc, van điều khiển áp suất, thiết bị truyền động EBRO Armaturen, vành chèn vòng đệm seal kits khớp nối ron đệm, van bướm tay quay EBRO

EBRO 5" VALVE W/ DOUBLE ACTING ACTUATOR EB08FS6 F07/V17
EBRO DN150 PN 16 WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE Z011-A
EBRO EB8 27-4001 NM
EB10 27-4001 NM
eb5 fw2 Pneumatic Valve Swivel Drive
EB5-DW Butterfly Valve DN100
EB6 FW2 4519/29 pneumatic 5" in DN125 PN15
EB10.1 4535710 SYS60 van bướm EBRO Armaturen
EB8 DW DN200 8"
EB05FS6 F04/V11
EB 5 DW/ Butterfly valve
DN200 8" INCH EPDM CF8M AS2129E
PN 6-16 11/023634
232-06 DN150 6" INCH EPDM CF8M AS2129E
232-06 / NA2G-23207-0020 dn100 Butterfly valve ASME300
232-07 DN100 GS-C25
DN150 6" INCH EPDM CF8M AS2129E
DN150 PN16
EB4-DW Pneumatic Actuator W/ Butterfly Valve Z0114
eb6 DW Actuator 10bar 260nm 4903020
EB5DW
Z011A GG25 AS2129 EPDM CF8M DN80 Butterfly valve
Z011A GG25 AS2129 EPDM CF8M DN80
D595101
Type eb5 DW eb5-dw 4902904 + Norgren 2623077
Z011-A GG25 DN50 2" INCH EPDM CF8M AS2129E WAFER Butterfly valve
Z011-A GG25 DN65 2.5" INCH EPDM CF8M
Z014 K1, butterfly valve DN100
eb4 DW S/no. 581767
EBRO DN65 PN16
Z011-A WAFER PATTERN BUTTERFLY VALVE 3 " / DN 80 PN6/16
EBRO F 260 275 PERKINS
MW324VABUT BLUE BUTTERFLY VALVE 8" SEE DE 224675
2885-005-300 3" Rising Stem Gate Valve Class 125 VGTO Lot/1
2974-M 3 3 In 200
01 323E A 8 van bướm EBRO Armaturen
2981A 4 IN 125 GLOBE VALVE D562559
2981-M 2-1/2" 2-1/2 In Pipe 125 Max
UPML233E 8" 8 In Pipe Size 200
ML222B 8 8 In Pipe Size 200
HP1LCS4211

Model Van Bướm Bộ Truyền Động Khí Nén Ebro Armaturen Thông Dụng Viet nam

FADSS150R-02 1-1/2" Manual Stainless Steel Ball Valve 275PSI
MW224V-AU-8 BA36362564BWTV0015RB DN 15 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV MG1241 BA36362564BWTV0020RB DN 20 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV MG1241 BA36362564BWTV0025RB DN 25 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV MG1241 BA36362564BWTV0032RB DN 32 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV MG1241 BA36362564BWTV0040RB DN 40 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV MG1241 BA36362564BWTV0050RB DN 50 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV MG1241 BA36362564BWTV0065RB DN 65 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV  van bướm EBRO Armaturen MG1241 BA36362564BWTV0080RB DN 80 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV MG1241 BA36362564BWTV0100RB DN100 EBRO 80 RB SS316 BW BALLV MG1241 BA3636PT901-MP0015NP DN 15 EBRO 901 SS316.NPT.B/V.PTFE.BS BA3636PT901-MP0025NP DN 25 EBRO 901 SS316.NPT.B/V.PTFE.BS BA3636PT901-MP0040NP DN 40 EBRO 901 SS316.NPT.B/V.PTFE.BS BA3636PT901-MP0050NP DN 50 EBRO 901 SS316.NPT.B/V.PTFE.BS BA3636PT901BMP0010BS DN 10 EBRO 901 SS316.BSP.B/V.PTFE.BS BA3636PT901BMP0015BS DN 15 EBRO 901 SS316.BSP.B/V.PTFE.BS 21 of 50 BA3636PT901BMP0020BS DN 20 EBRO 901 SS316.BSP.B/V.PTFE.BS BA3636PT901BMP0032BS DN 32 EBRO 901 SS316.BSP.B/V.PTFE.BS BA3636PT901BMP0040BS DN 40 EBRO 901 SS316.BSP.B/V.PTFE.BS BA3636PT901BMP0050BS DN 50 EBRO 901 SS316.BSP.B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0020BS DN 20 EBRO 903  bộ truyền động EBRO Armaturen SS316.BW.B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0025BS DN 25 EBRO 903 SS316.BW.B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0032BS DN 32 EBRO 903 SS316.BW.B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0040BS DN 40 EBRO 903 SS316.BW B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0050BS DN 50 EBRO 903 SS316.BW.B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0080BS DN 80 EBRO 903 SS316.BW.B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0100BS DN100 EBRO 903 SS316.BW B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0125BS DN125 EBRO 903 SS316.BW B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP0150BS DN150 EBRO 903 SS316.BW B/V.PTFE.BS BA3636PT903-MP050BS DN50 EBRO 903 SS316. BSP  van bướm EBRO Armaturen B/V.PFE.BS BA3636RP10BSMP0006RB DN 06 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.BSP 800 BA3636RP10BSMP0010RB DN 10 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.BSP 800 BA3636RP10BSMP0015RB DN 15 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.BSP 800 BA3636RP10BSMP0020RB DN 20 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.BSP 800 BA3636RP10BSMP0025RB DN 25 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.BSP 800 BA3636RP10BSMP0032RB DN 32 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.BSP 800 BA3636RP10BSMP0040RB DN 40 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.BSP 800 BA3636RP10BSMP0050RB DN 50 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.BSP Đại Lý van EBRO Vietnam 800 BA3636RP10NPMP0006RB DN 06 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.NPT 800 BA3636RP10NPMP0010RB DN 10 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.NPT 800 BA3636RP10NPMP0015RB DN 15 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.NPT 800 BA3636RP10NPMP0020RB DN 20 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.NPT 800 BA3636RP10NPMP0025RB DN 25 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.NPT 800 BA3636RP10NPMP0032RB DN 32 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.NPT 800 BA3636RP10NPMP0040RB DN 40 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.NPT 800 BA3636RP10NPMP0050RB DN 50 EBRO 10 BALL V.SS316.RB.NPT 800 BA3636RP205NPM0015RB DN15 EBRO 205 B/V SS316 NPT W/HANDLE BA3636RP20BSMP0008FB DN 06 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFE BA3636RP20BSMP0010FB DN 10 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFE BA3636RP20BSMP0015FB DN 15 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFE BA3636RP20BSMP0020FB DN 20 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFEBA3636RP20BSMP0025FB DN 25 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFE BA3636RP20BSMP0032FB DN 32 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFEBA3636RP20BSMP0040FB DN 40 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFE BA3636RP20BSMP0050FB DN 50 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFEBA3636RP20BSMP0065FB DN 65 EBRO 20 B/V SS316 BSP PTFE BA3636RP20BSMP0080FB DN 80 EBRO 20 B/V SS316 BSP van bướm EBRO Armaturen PTFEBA3636RP20NPMP0008FB DN 06 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFE BA3636RP20NPMP0010FB DN 10 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFEBA3636RP20NPMP0015FB DN 15 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFE BA3636RP20NPMP0020FB DN 20 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFEBA3636RP20NPMP0025FB DN 25 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFE BA3636RP20NPMP0032FB DN 32 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFEBA3636RP20NPMP0040FB DN 40 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFE BA3636RP20NPMP0050FB DN 50 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFEBA3636RP20NPMP0080FB DN 80 EBRO 20 B/V SS316 NPT PTFE BA3636RP64BSTV0010FB DN 10 EBRO 50 FB SS316.BSP.B/V.RPTFEBA3636RP64BSTV0015FB DN 15 EBRO 50 FB SS316.BSP.B/V.RPTFE BA3636RP64BSTV0020FB DN 20 EBRO 50 FB SS316.BSP.B/V.RPTFEBA3636RP64BSTV0025FB DN 25 EBRO 50 FB SS316.BSP.B/V.RPTFE BA3636RP64BSTV0032FB DN 32 EBRO 50 FB SS316.BSP.B/V.RPTFEBA3636RP64BSTV0040FB DN 40 EBRO 50 FB SS316.BSP.B/V.RPTFE BA3636RP64BSTV0050FB DN 50 EBRO 50 FB SS316.BSP.B/V.RPTFEBA3636RP64BWTV0015FB DN 15 EBRO 50 FB SS316.BW.B/V.RPTFE BA3636RP64BWTV0020FB DN 20 EBRO 50 FB SS316.BW.B/V.RPTFEBA3636RP64BWTV0025FB DN 25 EBRO 50 FB SS316 BW B/VRPTFE BA3636RP64BWTV0032FB DN 32 EBRO 50 FB SS316 BW.B/V.RPTFEBA3636RP64BWTV0040FB DN 40 EBRO 50 FB SS316 BW.B/V.RPTFE BA3636RP64BWTV0050FB DN 50 EBRO 50 FB SS316.BW.B/V.RPTFEBA3636RP64F1TV0020FB DN 20 EBRO 50 FB SS316 FE PN25/40 F1 BA3636RP64NPTV0006FB DN 06 EBRO 50 FB SS316.NPT  van bướm EBRO Armaturen B/VRPTFEBA3636RP64NPTV0010FB DN 10 EBRO 50 FB SS316 NPT B/VRPTFE BA3636RP64NPTV0015FB DN 15 EBRO 50 FB SS316 NPT B/VRPTFEBA3636RP64NPTV0020FB DN 20 EBRO 50 FB SS316 NPT B/VRPTFE BA3636RP64NPTV0025FB DN 25 EBRO 50 FB SS316 NPT B/VRPTFEBA3636RP64NPTV0032FB DN 32 EBRO 50 FB SS316 NPT B/VRPTFE BA3636RP64NPTV0040FB DN 40 EBRO 50 FB SS316 NPT B/VRPTFEBA3636RP64NPTV0050FB DN 50 EBRO 50 FB SS316 NPT B/VRPTFE BA3636RP64SWMP0020FB DN 20 EBRO 50 FB SS316 SW B/VRPTFEBA3636RP64SWMP0025FB DN 25 EBRO 50 FB SS316 SW B/VRPTFE BA3636RP64SWMP0032FB DN 32 EBRO 50 FB SS316 SW B/VRPTFEBA3636RP64SWMP0040FB DN 40 EBRO 50 FB SS316 SW B/VRPTFE BA3636RP64SWMP0050FB DN 50 EBRO 50 FB SS316 SW B/VRPTFEBA3636RP64SWMP0065FB DN 65 EBRO 50 FB SS316 SW B/VRPTFE BA3636RP70BSMP0015FB DN 15 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFEBA3636RP70BSMP0020FB DN 20 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFE BA3636RP70BSMP0025FB DN 25 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFEBA3636RP70BSMP0032FB DN 32 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFE BA3636RP70BSMP0040FB DN 40 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFEBA3636RP70BSMP0050FB DN 50 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFE BA3636RP70BSMP0065FB DN 65 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFEBA3636RP70BSMP0080FB DN 80 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFE BA3636RP70BSMP0100FB DN100 EBRO 70 SS316 B/V BSP R.PTFEBA3636RP70BWMP0015FB DN 15 EBRO 70 SS316 B/V BW R.PTFE BA3636RP70BWMP0020FB DN 20 EBRO 70 SS316 B/V BW R.PTFEBA3636RP70BWMP0025FB DN 25 EBRO 70 SS316 B/V BW R.PTFE BA3636RP70BWMP0032FB DN 32 EBRO 70 SS316 B/V BW R.PTFEBA3636RP70BWMP0040FB DN 40 EBRO 70 SS316 B/V BW R.PTFE BA3636RP70BWMP0050FB DN 50 EBRO 70 SS316 B/V BW R.PTFEBA3636RP70BWMP0065FB DN 65 EBRO 70 SS316 B/V BW R.PTFE BA3636RP70BWMP0080FB DN 80 EBRO 70 SS316 B/V BW R.PTFEBA3636RP70F1MP0025FB DN 25 EBRO 70 SS316 B/V PN25/40 F1 BA3636RP70F1MP0032FB DN 32 EBRO 70 SS316 B/V PN25/40 F1BA3636RP70F1MP0040FB DN 40 EBRO 70 SS316 B/V PN25/40 F1 BA3636RP70F1MP0050FB DN 50 EBRO 70 SS316 B/V PN25/40 F1BA3636RP70F1MP0065FB DN 65 EBRO 70 SS316 B/V PN25/40 F1 BA3636RP70F1MP0080FB DN 80 EBRO 70 SS316 B/V PN25/40 F1BA3636RP70J1MP0040FB DN 40 EBRO 70 SS316 B/V PTFEJ10K BA3636RP70NPMP0020FB DN 20 EBRO 70 SS316 B/V NPT PTFEBA3636RP70NPMP0025FB DN 25 EBRO 70 SS316 B/V NPT PTFE BA3636RP70NPMP0032FB DN 32 EBRO 70 SS316 B/V NPT PTFEBA3636RP70NPMP0040FB DN 40 EBRO 70 SS316 B/V NPT PTFE BA3636RP70NPMP0050FB DN 50 EBRO 70 SS316 B/V NPT PTFEBA3636RP70NPMP0065FB DN 65 EBRO 70 SS316 B/V NPT   bộ truyền động EBRO Armaturen PTFE BA3636RP70NPMP0080FB DN 80 EBRO 70 SS316 B/V NPT PTFEBA3636RP70NPMP0100FB DN100 EBRO 70 SS316 B/V NPT PTFE BA3636RP70SWMP0025FB DN25 EBRO 70 SS316 B/V SW R.PTFEBA3636RP70SWMP0065FB DN65 EBRO 70 SS316 B/V SW R.PTFE BACS361280BWYI0125RB DN125 YI (EBRO 80) RB C.S. BWBALL V MG1241 W/LVR BACS362564BSTV0050RB DN 50 EBRO 80 RB BALL V BSP  van bướm EBRO Armaturen C.S./MG1241 BACS362564BWTV0015RB DN 15 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS362564BWTV0020RB DN 20 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS362564BWTV0025RB DN 25 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS362564BWTV0032RB DN 32 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS362564BWTV0040RB DN 40 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS362564BWTV0050RB DN 50 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS362564BWTV0065RB DN 65 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS362564BWTV0080RB DN 80 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS362564BWTV0100RB DN100 EBRO 80 RB BALL V BW C.S./MG1241 BACS365070BWMP0015FB DN 15 EBRO 70 BALL V BW C.S,50%SS FILLED SEAT BACS365070BWMP0020FB DN 20 EBRO 70 BALL V BW C.S,50%SS FILLED SEAT BACS365070BWMP0025FB DN 25 EBRO 70 BALL V BW C.S,50%SS FILLED SEAT BACS365070BWMP0032FB DN 32 EBRO 70 BALL V BW C.S,50%SS FILLED SEAT BACS365070BWMP0065FB DN 65 EBRO 70 BALL V BW C.S,50%SS FILLED SEAT 23 of 50BACS36RP64BSMP0020FB DN 20 EBRO 50C FB C.S. BSP.BALL V RPTFE BACS36RP64BSMP0025FB DN 25 EBRO 50C FB C.S. BSP.BALL V RPTFE BACS36RP64BWMP0015FB DN 15 EBRO 50C FB C.S. BW BALLV RPTFE BACS36RP64BWMP0040FB DN 40 EBRO 50C FB C.S. BW BALLV RPTFE BACS36RP64BWMP0080FB DN 80 EBRO 50C FB C.S. BW BALLV HI-TEMP BACS36RP64NPMP0015FB DN 15 EBRO 50C FB C.S. NPT.BALL V RPTFE BACS36RP64NPMP0025FB DN 25 EBRO 50C FB C.S. NPT.BALL V RPTFE BACS36RP64NPMP0040FB DN 40 EBRO 50C FB C.S. NPT.BALL V RPTFE BACS36RP64SWMP0025FB DN 25 EBRO 50C FB C.S. SW.BALLV RPTFE BH3636RP16LUEB0100GB DN100 EBRO BF SS/SS/RPTFE PN16GB HP114 BH3636RP16LUEB0150GB DN150 EBRO BF SS/SS/RPTFE PN16GB HP114 BHCS36IN16LUEB0150-E DN150 EBRO BF CS/36/INCONEL. PN16 BS HP114-E BHCS36PT15WAEB0080BS DN 80 EBRO BF CS/SS/RPTFE ANSI150 16B HP111-K1 BSBHCS36PT15WAEB0125BS DN125 EBRO BF CS/SS/RPTFE ANSI150 16B HP111-K1 BS BHCS36PT15WAEB0200BS DN200 EBRO BF CS/SS/RPTFE ANSI150 16B HP111-K1 BS BHCS36PT16WAEB0125BS DN125 HP111 CS/SS/PTFE 16BAR PN16 BS BU0000EPWA00EB010000 DN100 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A BU0000EPWA00EB012500 DN125 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A BU0000EPWA00EB015000 DN150 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A BU0000EPWA00EB020000 DN200 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A BUAL36EP10WHEB0065BS DN 65 EBRO BF AL/SS/E(WH)BS PN10  van bướm EBRO Armaturen Z011WN BUAL36EP10WHEB0080BS DN 80 EBRO BF AL/SS/E(WH)BS PN10 Z011WN BUAL36EP10WHEB0100BS DN100 EBRO BF AL/SS/E(WH)BS PN10 Z011WN BUAL36EP15WHEB0050-A DN 50 BFV AL/SS/E(WH)BS 150 16B Đại Lý van EBRO VietnamZ011A BUAL36EP15WHEB0065-A DN 65 BFV AL/SS/E(WH)BS 150 16B Z011A BUAL36EP15WHEB0080-A DN 80 BFV AL/SS/E(WH)BS 150 16B Z011A BUAL36EP15WHEB0100-A DN100 BFV AL/SS/E(WH)BS 150 16B Z011A BUAL36EP15WHEB0125-A DN125 BFV AL/SS/E(WH)BS 150 16B Z011A BUAL36EP15WHEB0125LR DN125 EBRO BF AL/SS/E(WH)LR 150 Z011WN BUAL36EP15WHEB0200-A DN200 BFV AL/SS/E(WH)BS 150 10B Z011A BUAL36EPSM10WH0100-A DN100 BFV AL/SS.SM/E(W) BS 10BPN6-16 SMDISC Z011A BUAL36EPSM10WH0300-A DN300 BFV AL/SS.SM/E(W) BS 10BPN6-16 SMDISC Z011ABUAL36NB10WHEB0050BS DN 50 EBRO BF AL/SS/N(WH)BS PN10 Z011WN BUAL36NB10WHEB0065BS DN 65 EBRO BF AL/SS/N(WH)BS PN10 Z011WN BUAL36NB10WHEB0080BS DN 80 EBRO BF AL/SS/N(WH)BS PN10 Z011WN BUAL36NB10WHEB0150BS DN150 EBRO BF AL/SS/N(WH)BS PN10 Z011WN BUAL36NB15WHEB0080-A DN 80 BFV AL/SS/N(WH) BS 15016B Z011A BUAL36NB15WHEB0150-A DN150 BFV AL/SS/N(WH) BS 15016B Z011A BUAL36NB15WHEB0200-A DN200 BFV AL/SS/N(WH) BS 15010B Z011A BUAL36NBSM10WH0050-A DN50BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011 BUAL36NBSM10WH0065-A DN65BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011BUAL36NBSM10WH0080-A DN80BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011 BUAL36NBSM10WH0100-A DN100BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011 BUAL36NBSM10WH0125-A DN125BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011BUAL36NBSM10WH0150-A DN150BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011 BUAL36NBSM10WH0200-A DN200BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011 BUAL36NBSM10WH0250-A DN250BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011BUAL36NBSM10WH0300-A DN300BFV AL/SS.SM/N(WH)BS10/16B PN6-16 SMDISC Z011 BUAL3REPWA10EB0150-A DN150 BFV AL/SS*RC/E.BS PN10 Z BUCI36EP10WFEB0050BS DN 50 EBRO BF CI/SS/E.PN10 16BBS Z011K BUCI36EP15WFEB0065BS DN 65EBRO BFV CI/SS/E.150 16BBS  van bướm EBRO Armaturen Z011K BUCI36EP15WFEB0125BS DN125EBRO BFV CI/SS/E.150 16BBS Z011K BUCI36EP16WFEB0300BS DN300 EBRO BF CI/SS/E.BS.16B PN16 Z011K BUCI36EPSW06WH0050BS DN50BFV CI/SS.SM/E(WH)BS10/16BPN6-16 SMDISC Z011A BUCI36EPSW06WH0065BS DN65BFV CI/SS.SM/E(WH)BS10/16BPN6-16 SMDISC Z011A BUCI36EPSW06WH0080BS DN80BFV CI/SS.SM/E(WH)BS10/16BPN6-16 SMDISC Z011ABUCI36EPSW06WH0100BS DN100BFV CI/SS.SM/E(WH)BS10/16BPN6-16 SMDISC Z011A BUCI36EPSW06WH0150BS DN150BFV CI/SS.SM/E(WH)BS10/16BPN6-16 SMDISC Z011A BUCI36EPSW06WH0200BS DN200 BFV CI/SS.SM/E(WH)BS10BPN6-16 SMDISC Z011ABUCI36EPSW06WH0250BS DN250 BFV CI/SS.SM/E(WH)BS10BPN6-16 SMDISC Z011A BUCI36EPSW06WH0300BS DN300 BFV CI/SS.SM/E(WH)BS10BPN6-16 SMDISC Z011A BUCI36EPWA10100350BS DN350 EB BF CI/SS/E.BS 10B.PN10 Z011A F12/SQ27BUCI36EPWA10EB0200BS DN200 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F07/SQ17 BUCI36EPWA10EB0250BS DN250 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F10/SQ22 24 of 50 BUCI36EPWA10EB0300BS DN300 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F10/SQ22 BUCI36EPWA10EB0350BS DN350 EB BF CI/SS/E.BS 10B 150 Z011A TS F12/SQ27 BUCI36EPWA10EB0400BS DN400 EB BF CI/SS/E.BS 10B 150 Z011A TS F12/SQ27BUCI36EPWA16EB0025BS DN 25 EBRO BF CI/SS/E.BS PN10/16 BS Z011A BUCI36EPWA16EB0040BS DN 40 EBRO BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A  BUCI36EPWA16EB0050BS DN50 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F04/SQ11 BUCI36EPWA16EB0065BS DN65 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F04/SQ11 BUCI36EPWA16EB0080BS DN80 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F05/SQ14 BUCI36EPWA16EB0100BS DN100 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F05/SQ14 BUCI36EPWA16EB0125BS DN125 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F05/SQ14 BUCI36EPWA16EB0150BS DN150 EB BF CI/SS/E.BS PN/150/J Z011A F07/SQ17 BUCI36EPWH10EB0100AC DN100 CI/SS (MP)/ EP(WH) 16BAR PN10 + EB5.1SYDBUCI36EPWH10EB0200AC DN200 CI/SS (MP) /EP (WH) 10 BAR PN10 + EB8.1 SYD BUCI36HNWA16EB0125BS DN125 EBRO BF CI/SS/HNBR. BS 16B PN/150/J Z011A BUCI36NB15WFEB0065BS DN 65 EBRO BFV.DI/SS/N.150 BSZ011-K1 BUCI36NBWA10160400BS DN400*CI/SS/N/BS.10B Z011A.TSPN16   bộ truyền động EBRO Armaturen SQ.27MM BUCI36NBWA10EB0032BS DN 32 EBRO BF CI/SS/N.BS PN6/16 Z011A BUCI36NBWA10EB0040BS DN 40 EBRO BF CI/SS/N.BS PN16 Z011A BUCI36NBWA10EB0050BS DN50 EB BF CI/SS/N.BS PN/150/K Z011A F04/SQ11 BUCI36NBWA10EB0065BS DN65 EB BF CI/SS/N.BS PN/150/K Z011A F04/SQ11 BUCI36NBWA10EB0080BS DN80 EB BF CI/SS/N.BS PN/150/K Z011A F05/SQ14 BUCI36NBWA10EB0100BS DN100 EB BF CI/SS/N.BS PN/150/J Z011A F05/SQ14 BUCI36NBWA10EB0125BS DN125 EB BF CI/SS/N.BS PN/150/J Z011A F05/SQ14BUCI36NBWA10EB0150BS DN150 EB BF CI/SS/N.BS PN/150/J Z011A  van bướm EBRO Armaturen F07/SQ17 BUCI36NBWA10EB0200BS DN200 EB BF CI/SS/N.BS 10BPN/150/J Z011A F07/SQ17 BUCI36NBWA10EB0250BS DN250 EB BF CI/SS/N.BS 15BPN/150/J Z011A F10/SQ22 BUCI36NBWA10EB0300BS DN300 EB BF CI/SS/N.BS 10B 150 Z011A F10/SQ22 BUCI36NBWA10EB0350BS DN350 EB BF CI/SS/N.BS 10B 150 Z011A TS F12/SQ27BUCI36NBWA10EB0400BS DN400 EB BF CI/SS/N.BS 10B 150 Z011A TS F12/SQ27 BUCI36NBWA10J10350BS DN350 EB BF CI/SS/N.BS 10BJIS10K Z011A TS F12/SQ27 BUCI36NBWA16EB0200GB DN200 BFV CI/SS/N.GB 16B*PN/150/J* Z011A BUCI36NBWA16EB0250GB DN250 BFV CI/SS/N.GB 16B*PN/150/J* Z011A BUCI36NBWAP16EB350BS DN350 EBRO BF CI/SS/N.BS.10B PN16.Z011A BUCI36NWWA10EB0065BS DN 65 EBRO BF CI/SS/N.(WH). BSPN/ANSI150/J Z011-A BUCI36NWWA10EB0080BS DN 80 EBRO BF CI/SS/N.(WH). BSPN/ANSI150/J Z011-ABUCI36VIWA16EB0200BS DN200 EBRO BF CI/SS/V.BS. PN/150/J Z011A BUCI3HEPWA10EB0080BS DN 80 EBRO BF CI/HC/E. BS PN/150/J Z011ABUCI3HEPWA10EB0100BS DN100 EBRO BF CI/HC/E. BS PN/150/J Z011A BUCIABEP10WFEB0300GB DN300 EBRO BFV CI/AB/E. GB. PN10 Z011-K1 BUCIABEP15TSEB0300GB DN300 EBRO BFV CI/AB/E.150 16B GB Z011K BUCIABEP15WFEB0250GB DN250 EBRO BFV CI/AB/E.150 10B GB Z011K BUCIABEP15WFEB0300GB DN300 EBRO BFV CI/AB/E.150 10B GB Z011K BUCIABEPWA10EB0050BS DN 50 EBRO BF CI/AB/E. BS PN/150/J Z011A BUCIABEPWA10EB0080BS DN 80 EBRO BF CI/AB/E. BS PN &150 Z011A BUCIABEPWA10EB0200BS DN200 EBRO BFV CI/AB/E.BS 10B50/J Z011A* TS* BUCIABEPWA10EB0250BS DN250 EBRO BFV CI/AB/E.BS PN/150/J Z011A BUCIABHNWA16EB0125BS DN125 EB BF CI/AB/HN BS PN/150 Z011A F05/SQ14 BUCIABNB10WFEB0065BS DN 65 EBRO BFV CI/AB/N. BS PN10/16 Z011K BUCIABNB10WFEB0080BS DN 80 EBRO BFV CI/AB/N. BS PN10/16 Z011K BUCIABNBWA10EB0050BS DN 50 EBRO BF CI/AB/N. BS PN/150/J Z011A BUCIABNBWA10EB0065BS DN 65 EBRO BF CI/AB/N. BS PN/150/J Z011A BUCIABNBWA10EB0080BS DN 80 EBRO BF CI/AB/N. BS PN &150 Z011A BUCIABNBWA10EB0100BS DN100 EBRO BF CI/AB/N. BS PN &150 Z011A BUCIABNBWA10EB0200BS DN200 EBRO BF CI/AB/N. BS.10BPN & 150 Z011A BUCIABNBWA10EB0250BS DN250 EBRO BF CI/AB/N.BS.10B PN/150/J Z011A BUCIABNBWA10EB0300BS DN300 EBRO BF CI/AB/N.BS10B PN&150 Z011A BUCIABNBWA10EB0350BS DN350 BFV CI/AB/N.BS.10B 150Z011A SQ27 BUCIABNBWAP1EB0350BS DN350 BFV CI/AB/N.BS.10B.PN10Z011A SQ27 BUCID5EPWA10EB0125BS DN125 EBRO BF CI/D5*/E.BS PN/150/J Z011A BUCID5NBWA10EB0050BS DN 50 EBRO BF CI/D5*/N.BS PN/150/J Z011A BUCID5NBWA10EB0065BS DN 65 EBRO BF CI/D5*/N.BS PN/150/J Z011A BUCID5NBWA10EB0080BS DN 80 EBRO BF CI/D5*/N.BS PN/150 Z011A BUCID5NBWA10EB0125BS DN125 EBRO BF CI/D5*/N.BS PN/150 Z011A BUCID5NBWA10EB0250BS DN250 EBRO BF CI/D5*/N.BS PN/150/J Z011A 25 of 50BUCIDIEP10WFEB0250BS DN250 EBRO BF CI/DI/E.BS.16B PN16 Z011K1 BUCIDIEP10WFEB0300GB DN300 EBRO BF CI/DI/E.GB.16B PN16 Z011KBUCS36EPWA10EB0200BS DN200 EB BF CS/SS/E.BSPN/150/J 10B Z011A F10/SQ17 BUCS36EPWA10EB0250BS DN250 EB BF CS/SS/E.BSPN/150/J 10B Z011A F10/SQ22 BUCS36EPWA10EB0300BS DN300 EBRO BF CS/SS/E.BS PN/150/J 10B Z011-ABUCS36EPWA16EB0100BS DN100 EB BF CS/SS/E.BSPN/150/J 16B Z011A F05/SQ14 BUCS36EPWA16EB0125BS DN125 EB BF CS/SS/E.BSPN/150/J 16B Z011A F05/SQ14 BUCS36EPWA16EB0150BS DN150 EB BF CS/SS/E.BSPN/150/J 16B Z011A F07/SQ17BUCS36EPWA16EB050BS DN50 EBRO BF CS/SS/E.BS PN/150/J, 16B, Z011A F05 BUCS36EPWA16EB080BS DN80 EB BF CS/SS/E.BS PN/150/J 16B Z011A  Đại Lý van EBRO Vietnam F05/SQ14 BUCS36NBWA10EB0200BS DN200 EB BF CS/SS/N.BSPN/150/J 10B Z011A F05/SQ14 BUCS36NBWA10EB0250BS DN250 EB BF CS/SS/N.BSPN/150/J 10B Z011A F05/SQ14 BUCS36NBWA16EB0100BS DN100 EB BF CS/SS/N.BSPN/150/J 16B Z011A F05/SQ14BUCS36NBWA16EB0150BS DN150 EB BF CS/SS/N.BSPN/150/J 16B Z011A F05/SQ14 BUCS36NBWA16EB025BS DN25 EB BF CS/SS/N BS PN/150/J 16B Z011A  van bướm EBRO Armaturen F04/SQ11 BUCS36NBWA16EB050BS DN50 EB BF CS/SS/N.BSPN/150/J 16B Z011A F05/SQ14 BUCS36NBWA16EB065BS DN65 EB BF CS/SS/N.BSPN/150/J 16B Z011A F05/SQ14 BUCS36NBWA16EB080BS DN80 EB BF CS/SS/N.BSPN/150/J 16B Z011A F05/SQ14BUDD36EPWA10EB0050BS DN 50*DI/SS/E.BS 16B PN/150/JZ011A*3.1 CERT BUDD36EPWA10EB0080BS DN 80*DI/SS/E.BS 16B PN/150. Z011A*3.1 CERT BUDD36EPWA10EB0100BS DN100*DI/SS/E/BS.16B PN/150. Z011A*3.1 CERT BUDD36EPWA10EB0125BS DN125*DI/SS/E/BS.16B PN/150/J.Z011A BUDD36EPWA10EB0150BS DN150*DI/SS/E.BS 10B PN/150. Z011A BUDD36EPWA10EB0200BS DN200*DI/SS/E.BS 10B PN/150. Z011A*3.1 CERT BUDD36EPWA10EB0250BS DN250*DI/SS/E.BS 10B PN/150. Z011A*3.1 CERT BUDD36EPWA10EB0300BS DN300*DI/SS/E.BS 10B PN/150. Z011A*3.1 CERT BUDD36EPWA10EB0350BS DN350*DI/SS/E.BS 10B 150.Z011A*3.1 CERT BUDD36EPWAJIEB0025BS DN 25*DI/SS/E.BS 10B PN/150/ BUDD36EPWAJIEB0080BS DN 80*DI/SS/E.BS 10B PN/150/ BUDD36EPWAJIEB0100BS DN 100*DI/SS/E.BS 10B PN/150/BUDD36EPWAJIEB0200BS DN 200*DI/SS/E.BS 10B PN/150/ BUDD36NBWA10160450BS DN450*DI/SS/N/BS.10B Z011A.TSPN16 SQ.27MMBUDD36NBWA10EB0050BS DN 50*DI/SS/N.BS 16B PN/150. Z011A BUDD36NBWA10EB0065BS DN 65*DI/SS/N.BS 10B PN/150. Z011A*3.1 CERTBUDD36NBWA10EB0125BS DN125*DI/SS/N/BS.16B PN/150/J.Z011A*3.1 CERT BUDD36NBWA10EB0450BS DN450*DI/SS/N.BS 10B 150 Z011A.TS F16 SQ27MM* BUDD36NBWA10EB0500BS DN500*DI/SS/N.BS 10B 150 Z011A.TS F16 SQ36MM BUDDABNBWA10EB0050BS DN 50*DI/AB/N.BS 10B PN/150/J.011A*3.1 CERT BUDDABNBWA10EB0065BS DN 65*DI/AB/N.BS 10B PN/150/J.Z011A*3.1 CERT BUDDABNBWA10EB0080BS DN 80*DI/AB/N.BS 10B PN/150/J.Z011A*3.1 CERT BUDDABNBWA10EB0100BS DN100*DI/AB/N.BS 10B PN/150/ JZ011A*3.1 CERTBUDDABNBWA10EB0200BS DN200*DI/AB/N.BS 10B   bộ truyền động EBRO Armaturen PN/150/J.Z011A*3.1CERT BUDDABNBWA10EB0250BS DN250*DI/AB/N.BS 10B PN/150/J.Z011A*3.1 CERT BUDDABNBWA10EB0300BS DN300*DI/AB/N.BS 10B PN/150/JZ011A*3.1* Q22 BUDDABNBWA10EB0400BS DN400*DI/AB/N.BS 10B 150 Z011A*3.1* Q27 BUDI36EP15TSEB0400BS DN400 EBRO BF DI/SS/E.150 16BBS Z014K BUDI36EPDF15100500BS DN500 F012-K1 DI/SS/E.BS 10B 150 F16/SQ36 BUDI36EPDF15100800BS DN800 F012-K1 DI/SS/E.BS 10B 150 KW BUDI36EPDF15K10150LR DN150 BF DI/SS/E.LVR 10B 150 F012-K1 BUDI36EPLA10100250BS DN250 EB BF DI/SS/E.BS 10B PN10 Z014A BUDI36EPLA10100300BS DN300 EB BF DI/SS/E.BS 10B PN10 Z014A F10 SQ22 BUDI36EPLA10100350BS DN350 EB BF DI/SS/E.BS 10B PN10 Z014A F12 SQ27BUDI36EPLA10160050BS DN50 EB BF DI/SS/E.BS 16B PN16 Z014A BUDI36EPLA10160065BS DN65 EB BF DI/SS/E.BS 16B PN16 Z014ABUDI36EPLA10160080BS DN 80 EBRO BF DI/SS/E.BS 16BPN16 Z014A BUDI36EPLA10160100BS DN100 EB BF DI/SS/E.BS 16B PN16 Z014ABUDI36EPLA10160125BS DN125 EB BF DI/SS/E.BS 16B PN16 Z014A BUDI36EPLA10160150BS DN150 EB BF DI/SS/E.BS 16B PN16 Z014ABUDI36EPLA10160200BS DN200 EB BF DI/SS/E.BS 10B PN16 Z014A BUDI36EPLA10160250BS DN250 EB BF DI/SS E.BS 10B PN16 Z014ABUDI36EPLA10160300BS DN300 EB BF DI/SS/E.BS 10B PN16 Z014A BUDI36EPLA10160350BS DN350 EB BF DI/SS/E.BS 10B PN16 Z014ABUDI36EPLA10160400BS DN400 EB BF DI/SS/E.BS 10B PN16 Z014A BUDI36EPLA10160450BS DN450 EB BF DI/SS/E.BS 10B PN16 Z014A 26 of 50       BUDI36EPLA15100200BS DN200 EB BF DI/SS/E.BS 10B ANSI150 Z014A BUDI36EPLA15100250BS DN250 EB BF DI/SS/E.BS 10B 150 Z014ABUDI36EPLA15100300BS DN300 EB BF DI/SS/E.BS 10B 150 Z014A BUDI36EPLA15100350BS DN350 EB BF DI/SS/E.BS 10B 150 Z014ABUDI36EPLA15100400BS DN400 EB BF DI/SS/E.BS 10B 150 Z014A BUDI36EPLA15100450BS DN450 EB BF DI/SS/E.BS 10B van bướm EBRO Armaturen  150 Z014ABUDI36EPLA1510200BS DN200 EB BF DI/SS/E BS 10B 150 Z014-A BUDI36EPLA15160040BS DN40 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014ABUDI36EPLA15160050BS DN50 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014A BUDI36EPLA15160065BS DN65 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014ABUDI36EPLA15160065LR DN65 EB BF DI/SS/E.LVR 16B 150 Z014A BUDI36EPLA15160080BS DN80 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014ABUDI36EPLA15160100BS DN100 EB BF DI/SS/E/BS 16B 15 Z014A BUDI36EPLA15160125BS DN125 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014ABUDI36EPLA15160150BS DN150 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014A BUDI36EPLA15160200BS DN200 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014ABUDI36EPLA15160250BS DN250 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014A BUDI36EPLA15160300BS DN300 EB BF DI/SS/E.BS 16B 150 Z014ABUDI36EPLA15160350BS DN350 EBRO BF DI/SS/E.BS 16B BUDI36EPLA15200250BS DN250 EB BF DI/SS/E.BS 20B Đại Lý van EBRO Vietnam 150 Z014ABUDI36NBDF10EB0200BS DN200 EB F DI/SS/N.BS 10B PN10 F012A BUDI36NBDF10EB0200LR DN200 EB BF DI/SS/N.BS 10B PN10 F012-K1 W/ LVR BUDI36NBDF15100450BS DN450 F012-K1 DI/SS/N.BS 10B 150 F14 SQ36 3.1 BUDI36NBLA10100200BS DN200 EB BF DI/SS/NBR 10B PN10 Z014A T/S BUDI36NBLA10160050BS DN50 EB BF DI/SS/N.BS 16B PN16 Z014A BUDI36NBLA10160065BS DN65 EB BF DI/SS/N.BS 16B PN16 Z014A BUDI36NBLA10160080BS DN80 EB BF DI/SS/N,BS 16B PN16 Z014A BUDI36NBLA10160100BS DN100 EB BF DI/SS/N.BS 16B PN16 Z014ABUDI36NBLA15160050BS DN50 EB BF DI/SS/N.BS 16B 150 Z014A BUDI36NBLA15160065BS DN65 EB BF DI/SS/N.BS 16B 150 Z014ABUDI36NBLA15160080BS DN80 EB BF DI/SS/N.BS 16B 150 Z014A BUDI36NBLA15160100BS DN100 EB BF DI/SS/N.BS 16B 150 Z014ABUDI36NBWA06100350BS DN350 EB BF DI/SS/NBR 6B PN10 Z011A BUDI3HEPLA15060300BS DN300 EB BF DI/HC/E.BS 6B 150 Z014ABUDI3HEPLA15EB0080BS DN80 EB BF DI/HC/E.BS 16B 150 Z014A BUDI3HEPLA15EB0150BS DN150 EB BF DI/HC/E.BS 16B 150 Z014ABUDI3HEPLA15EB0200BS DN200 EB BF DI/HC/E.BS 10B 150 Z014A BUDI3HEPLA15EB0400GB DN400 E BF DI/HC/E.GB 10B  van bướm EBRO Armaturen 159 Z014ABUDIABEPLA10160100BS DN100 EB BF DI/AB/E.BS 16B PN16 Z014A BUDIABEPLA10160300BS DN350 EBRO BF DI/AB/E.BS 10BPN16 Z014A 10BAR BUDIABEPLA10160350BS DN350 EBRO BF DI/AB/E.BS 10BPN16 Z014A 10BAR BUDIABEPLA15100200BS DN200 EBRO BF DI/AB/E.BS 10B150Z014A BUDIABEPLA15100250BS DN250 EBRO BF DI/AB/E.BS 10B150 Z014A BUDIABEPLA15100300BS DN300 EBRO BF DI/AB/E.BS 10B150 Z014A BUDIABEPLA15100400BS DN400 BF DI/AB/E.BS 10B 150 Z014A Q27 BUDIABNBDF15K10150LR DN150 BF DI/AB/N.LVR.10B 150F012K1 *3.1 CERT*. SL BUDIABNBLA10100200BS DN200 EBRO BF DI/AB/N.BS 10B PN10* Z014A ~DK~ BUDIABNBLA10100250BS DN250 EBRO BF DI/AB/N.BS 10BPN10 Z014A BUDIABNBLA1010T150BS DN150 EBRO BF DI/AB/N.BS.TS 10B PN10 Z014A *3.1 *BUDIABNBLA1010T200BS DN200 EBRO BF DI/AB/N.BS.TS 10B PN10 Z014A *3.1 * BUDIABNBLA1010T250BS DN250 EBRO BF DI/AB/N.BS.TS 10B PN10 Z014A *3.1 * BUDIABNBLA1010T300BS DN300 EBRO BF DI/AB/N.BS.TS 10B PN10 Z014A *3.1 * BUDIABNBLA10160080BS DN80 EBRO BF DI/AB/N.BS 16BPN16 Z014A BUDIABNBLA10160100BS DN100 EBRO BF DI/AB/N.BS 16B PN16 Z014A BUDIABNBLA10160125BS DN125 EBRO BF DI/AB/N.BS 16B PN16 Z014A BUDIABNBLA10160150BS DN150 EBRO BF DI/AB/N.BS 16B PN16 Z014A BUDIABNBLA10160200BS DN200 EBRO BF DI/AB/N.BS 10B PN16 Z014A BUDIABNBLA15100050BS DN 50 EBRO BF DI/AB/N.BS 16B 150 Z014A *3.1 * BUDIABNBLA15100100BS DN100 EBRO BF DI/AB/N.BS 16B150 Z014A *3.1 * BUDIABNBLA15100125BS DN125 EBRO BF DI/AB/N.BS 16B 150 Z014A BUDIABNBLA15100150BS DN150 EBRO BF DI/AB/N.BS 16B 150 Z014A *3.1 * BUDIABNBLA15100200BS DN200 EBRO BF DI/AB/N.BS 10B 150 Z014A BUDIABNBLA15100250BS DN250 EBRO BF DI/AB/N.BS 10B 150 Z014A *3.1 * BUDIABNBLA15100350BS DN350 EBRO BF DI/AB/N.BS 10B 150 Z014A *3.1 * 27 of 50BUDIABNBLA15100400BS DN400 EBRO BF DI/AB/N.BS 10B 150 Z014A *3.1 * BUDIABNBLA15162065BS DN 65 BF DI/AB/N.BS.16B 150 Z014A * van bướm EBRO Armaturen (2P)  BUDIABNBLA15162125BS DN125 BF DI/AB/N.BS 16B 150 Z014A *(2P) BUDIDUPT15WAEB0125BS DN125 EBRO T211-A BFV DI/DU/PT.BS 10B 150 BUDIDUPTP1WAEB0050BS DN 50 EBRO T211-A BFV DI/DU/PT.BS 10B PN10/16 BUDIDUPTP1WAEB0080BS DN 80 EBRO T211-A BFV DI/DU/PT.BS 10B PN10/16 BUDIDUPTP1WAEB0100BS DN100 EBRO T211-A BFV DI/DU/PT.BS 10B PN10/16 BUDIDUPTP1WAEB0150BS DN150 EBRO T211-A BFV DI/DU/PT.BS 10B PN10/16 BUDIHCVILA15160080BS DN80 EBRO BFV DI/HC/VITON 16BAR ANSI150 Z014-A CK3636EP10WFEB010000 DN100 EBR0 RSK WFR CHK 316/316/EPDM 150 CK3636EP10WFNE006500 DN 65 NE. RSK CHK Đại Lý van EBRO Vietnam SS/SS/E.PN10/40,150 CKCSCSEP10WFEB004000 DN40 EBRO RSK WFR CHECK V. C.S,Z/P/EPDM CKCSCSEP10WFEB008000 DN80 EBRO RSK WFR CHECK V. C.S/C.S / EPDMCKCSCSNB10WFEB004000 DN 40 EBR0 RSK CHK CS/CS/NBR PN10/16 CKCSCSNB10WFEB010000 DN100 EBR0 RSK CHK CS/CS/NBR PN10/16PN4514880 DN125 EBRO HP SEAT RING PTFE W/ 25% ECONOL PRKEB04/04FSEB000000 REPAIR KIT FOR EBRO EB04/04FSPRKEB04/04SYDEB00000 REPAIR KIT FOR EBRO EB04/04SYD PRKEB05/05FSEB000000 REPAIR KIT FOR EBRO EB05/05FSPRKEB05/05SYDEB00000 REPAIR KIT FOR EBRO EB05/05SYD PRKEB06/06FSEB000000 REPAIR KIT FOR EBRO EB06/06FSPRKEB06/06SYDEB00000 REPAIR KIT FOR EBRO EB06/06SYD PRKEB08/08FSYDEB0000 REPAIR KIT FOR EBRO EB08/08SYDPRKEB10/10FSEB000000 REPAIR KIT FOR EBRO EB10/10FS PRKEB10/10SYDEB00000 REPAIR KIT FOR EBRO EB10/10SYDPRKEB12/12FSEB000000 REPAIR KIT FOR EBRO EB12/12FS PRKEB15/15FSEB000000 REPAIR KIT FOR EBRO EB15/15FS RKBA00PTMP03A0010 DN 10 REPAIR KIT-PTFE FOR MP-0 RKBA00PTMP03A0015 DN 15 REPAIR KIT-PTFE FOR MP-0 RKBA00PTMP03A0020 DN 20 REPAIR KIT-PTFE FOR MP-0 RKBA00PTMP03A0025 DN 25 REPAIR KIT-PTFE FOR MP-0 RKBA00PTMP03A0032 DN 32 REPAIR KIT-PTFE FOR MP-0RKBA00PTMP03A0040 DN 40 REPAIR KIT-PTFE FOR MP-0 RKBA00PTMP03A0050 DN 50 REPAIR KIT-PTFE FOR MP-0 RKBASSPTTV80S0050 DN 50 REPAIR KIT-50% SS/PTFE R SPP BU0000EP0000EB005000 DN 50 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000EP0000EB010000 DN100 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000EP0000EB012500 DN125 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP  van bướm EBRO Armaturen BU0000EP0000EB015000 DN150 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000EP0000EB020000 DN200 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000EP0000EB025000 DN250 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000EP0000EB035000 DN350 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000EP0000EBW080WN DN 80 EPDM (BLACK) LINER FOR Z011WN SPP BU0000EP0000EBW100WN DN100 EPDM (BLACK) LINER FOR Z011WN SPP BU0000EP00WHEB00500A DN 50 EPDM (WHITE) LINER FOR Z11-A SPP   bộ truyền động EBRO Armaturen BU0000EP00WHEB0050WN DN 50 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000EP00WHEB0065WN DN 65 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000EP00WHEB0080WN DN 80 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000EP00WHEB010000 DN100 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-K1 SPP BU0000EP00WHEB0100WN DN100 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000EP00WHEB0200WN DN200 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000EP00WHEB0250WN DN250 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000EP0AWHEB00650A DN65 EPDM (WHITE) LINER SPP BU0000EP0AWHEB00800A DN80 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000EP0AWHEB01000A DN100 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000EP0AWHEB01500A DN150 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000EP0AWHEB02000A DN200 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000EP0AWHEB02500A DN250 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000EP0AWHEB03000A DN300 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000EP0AWHEB03500A DN350 EPDM (WHITE) LINER FOR Z011-A & Z011-K1 SPP BU0000EPWA00EB005000 DN 50 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000EPWA00EB006500 DN 65 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000EPWA00EB008000 DN 80 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000EPWA00EB025000 DN250 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A 28 of 50 SPP BU0000EPWA00EB030000 DN300 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000EPWA00EB035000 DN350 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000EPWA00EB040000 DN400 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000EPWA00EB060000 DN600 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000EPWA00EB070000 DN700 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000EPWA00EB080000 DN800 EPDM LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000HNB000EB008000 DN 80 HNBR LINER FOR EBRO Z011-A SPP BU0000HNB000EB010000 DN100 HNBR LINER FOR EBRO Z011-A SPP BU0000HNB000EB012500 DN125 HNBR LINER FOR EBRO Z011-A SPP BU0000HNB000EB015000 DN150 HNBR LINER FOR EBRO Z011-A SPP BU0000HNB000EB020000 DN200 HNBR LINER FOR EBRO Z011-A SPP BU0000HNB000EB025000 DN250 HNBR LINER FOR EBRO Z011-A SPP BU0000HNB000EB030000 DN300 HNBR LINER FOR EBRO Z011-A SPP BU0000NB0000EB002500 DN 25 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z011-K1 SPP BU0000NB0000EB006500 DN 65 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000NB0000EB012500 DN125 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000NB0000EB025000 DN250 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000NB0000EB050000 DN500 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-K1 SPP BU0000NB00WHEB00500A DN 50 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000NB00WHEB0050WN DN 50 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000NB00WHEB006500 DN 65 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-K1 SPP BU0000NB00WHEB00650A DN 65 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000NB00WHEB0065WN DN 65 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000NB00WHEB008000 DN 80 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-K1 SPP BU0000NB00WHEB00800A DN 80 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP  van bướm EBRO Armaturen BU0000NB00WHEB0080WN DN 80 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000NB00WHEB010000 DN100 NBR(WHITE) LINER FOR Z011-K1 SPP BU0000NB00WHEB01000A DN100 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000NB00WHEB0100WN DN100 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000NB00WHEB012500 DN125 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-K1 SPP BU0000NB00WHEB015000 DN150 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-K1 SPP BU0000NB00WHEB01500A DN150 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000NB00WHEB0150WN DN150 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000NB00WHEB02000A DN200 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000NB00WHEB0200WN DN200 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000NB00WHEB02500A DN250 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000NB00WHEB0250WN DN250 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000NB00WHEB03000A DN300 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A SPP BU0000NB00WHEB0300WN DN300 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-WN/H1 SPP BU0000NB00WHEB03500A DN350 NBR (WHITE) LINER FOR Z011-A & Z011-K1 SPP BU0000NBWA00EB005000 DN 50 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB006500 DN 65 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB008000 DN 80 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB010000 DN100 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB012500 DN125 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB015000 DN150 NBR LINER FOR EBRO Z011 NTL RUBBER ABRASIVE SPP BU0000NBWA00EB020000 DN200 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB025000 DN250 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB030000 DN300 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB035000 DN350 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A & Z011-K1 SPP BU0000NBWA00EB040000 DN400 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB045000 DN450 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000NBWA00EB050000 DN500 NBR LINER FOR EBRO Z011/Z014-A SPP BU0000PTFE00EB00800H DN 80 PTFE LINER FOR EBRO HP VALVE SPP BU0000PTFE00EB01250H DN125 PTFE LINER FOR EBRO HP VALVE SPP BU0000PTFE00EB01250T DN125 PTFE LINER FOR EBRO T2000 VALVE SPP BU0000PTFE00EB02000H DN200 PTFE LINER FOR EBRO HP114 VALVE SPP BU0000VI0000EB006500 DN 65 VITON (BLUE) LINER FOR Z011/Z014K1 SPP BU0000VI0000EBW150WN DN150 VITION (BLUE) LINER FORZ011WN SPP BU0000VI0000EBW200WN DN200 VITON (BLUE) LINER FOR Z011WN SPP BU0000VI000AEB00500A DN 50 VITON (BLUE) LINER FOR EBRO Z011A SPP BU0000VI000AEB00650A DN 65 VITON (BLUE) LINER FOR EBRO Z011A SPP BU0000VI000AEB00800A DN 80 VITON (BLUE) LINER FOR EBRO Z011A SPP BU0000VI000AEB01000A DN100 VITON (BLUE) LINER FOR EBRO Z011A 29 of 50 SPP BU0000VI000AEB01250A DN125 VITON (BLUE) LINER FOR EBRO Z011A SPP BU0000VI000AEB01500A DN150 VITON (BLUE) LINER FOR EBRO Z011A SPP BU0000VI000AEB02000A DN200 VITON (BLUE) LINER FOR EBRO Z011A SPP BU0000VI000AEB02500A DN250 VITON (BLUE) LINER FOR EBRO Z011A SPP EACI00000000EBHW-110 EBRO HANDWHEEL FOR E110, RAL 2008 SPP EACI000000EBHW-60/65 EBRO HANDWHEEL FOR E60/E65,RAL2008 SPP EACI0000OPI-E65-E210 EBR0 OPTICAL POSITION INDICATOR E65-E210 SPP EB4649171 EBRO SPEED RESTRICTOR BLOCK G1/4 NAMUR SPP GBAL05-23212KS40 EB GB 987/F12, KEY 40MM(232-12) FOR "A" DN350-400 SPP LRAL01-A0000EB EBRO HANDLEVER ALUM. FOR "A" BFV DN20-65 SPP LRAL02-A0000EB EBRO HANDLEVER ALUM. FOR "A" BFV DN80-125 SPP LRAL03-A0000EB EBRO HANDLEVER ALUM. FOR "A" BFV DN150-200 SPP LS0000000000EB0NSK05 EBRO NSK-05 L. SWITCH BOX**(EMPTY BOX) SPP LS0000000000EB200M04 EBRO MSK-04 L.SWITCH  van bướm EBRO Armaturen BOX(IP65),2LS(13CM) SPP LS0000000000EB200M05 EBRO MSK-05 L.SWITCH BOX(IP65),2LS(20CM) SPP LS0000000000EB2EXM04 EB MSK-EX04 ATEX Đại Lý van EBRO Vietnam LSWITCH,EEX,NAMUR,2LSW/CABLE&PLUG SPP PDAL000-ISOEB070D9.1 EBRO EB 9.1 SYD* DA PNEU.ACT'R SPP PDAL0000-ISOEB070D04 EBRO EB 4.1 SYD* DA PNEU.ACT'RF04, SQ11 (A) SPP PDAL0000-ISOEB070D05 EBRO EB 5.1 SYD* DA PNEU.ACT'RF05, SQ14 (A) SPP PDAL0000-ISOEB070D06 EBRO EB 6.1 SYD* DA PNEU.ACT'RF05/07, SQ17 (A) SPP PDAL0000-ISOEB070D08 EBRO EB 8.1 SYD* DA PNEU.ACT'R>F05/07, SQ17 (A) SPP PDAL0000-ISOEB070D10 EBRO EB10.1 SYD* DA PNEU. ACT'R F07/10, SQ22 (A) SPP PDAL0000-ISOEB070D12 EBRO EB12.1 SYD* DA PNEU. ACTRF10/12, SQ27 (A) SPP PDAL0000-ISOEB070D16 EBRO EB16.1 SYD* DA PNEU. ACT'R F12/16, SQ46 SPP PDAL0000-ISOEB220D08 EBRO EB 8.1 SYD* DA PNEUACT'R > 10 SQ22 (A) SPP PDAL00000000EB060265 EBRO EB265 DA PNEU.ACT'R F16 SQ36 SPP PDAL00000000EB070270 EBRO EB270 DA PNEU.ACT'R F12/16, SQ46 SPP PDAL00000000EB070D08 EBRO EB 8 D.A. PNEU. ACT'R F05/F07, Q16 SPP PDAL00000000EB070D12 EBRO EB 12 D.A. PNEU. ACT'R F10/F12 (ISO), SQ27 SPP PDAL00000000EB07RP04 EBRO EB 4 RP D.A.PNEU.ACT'R F04? Q11 SPP PDAL3636-ISOEB070D05 EB 5.1 SYD DA PNEU ACT SHAFT316 F05,SQ14(A) SPP PDAL3636-ISOEB070D06 EB 6.1 SYD DA PNEU ACT SHAFT316 F05,SQ17(A) SPP PDAL3636-  bộ truyền động EBRO Armaturen ISOEB070D08 EB 8.1 SYD DA PNEU ACT SHAFT316 F05,SQ17(A) SPP PDAL3636-ISOEB070D10 EBB 10.1 SYD DA PNEU ACT SHAFT316 F07,SQ22(A) SPP PSAL0000-ISOEB000S05 EBRO EB 5.1-SYS SA PNEU.ACT'RF05,, SQ14 (A) SPP PSAL0000-ISOEB000S06 EBRO EB 6.1-SYS SA PNEU.ACT'RF05/07, SQ17 (A) SPP PSAL0000-ISOEB000S08 EBRO EB 8.1 SYS SA PNEU.ACT'RF05/07, SQ17 (A) SPP PSAL0000-ISOEB000S09 EBRO EB 9.1 SYS SA PNEU.ACT'RF10/12, SQ17 (A) SPP PSAL0000-ISOEB000S10 EBRO EB10.1 SYS SA PNEU.ACT'RF07/10, SQ22 (A) SPP PSAL0000-ISOEB000S12 EBRO EB12.1-SYS SA PNEU.ACT'RF10//12, SQ27 (A) SPP PSAL00000000EB000S08 EBRO EB 8 SA. PNEU.ACT'R F05/07, Q16 SPP PSAL00000000EB000S10 EBRO EB10 SA.ACT'R F07/F10.Q16 SPP PSAL00000000EB000S12 EBRO EB12 SA PNEUMATIC ACTUATOR Q24 van bướm EBRO Armaturen

Thông Tin Liên Hệ

Tel: 0901.492.039 ( Mr. Tấn ) | Zalo số 01674.008.015

( Lưu ý chúng tôi ưu tiên xử lý yêu cầu gửi qua Email trước )

Email: tan.pham@chauthienchi.com

Công ty TNHH Châu Thiên Chí

Web: dailythietbimayvietnam.com | vietnamautomatic.jweb.vn

Bình luận
Đang tải...
0901.492.039